แนะนำวิธีการเลือกเครื่องทดสอบทองคำก่อนการลงทุน


การทดสอบทองคำเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์และคุณภาพของทอง ซึ่งวิธีการทดสอบนั้นมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามกาลเวลา ดังนี้


วิธีการทดสอบทองในอดีต
การกัดทอง (Fire Assay): วิธีนี้เป็นวิธีการทดสอบโดยการนำตัวอย่างทองมาหลอมละลายในเตาเผาที่อุณหภูมิสูงร่วมกับสารเคมี เช่น ตะกั่วหรือเงิน ตัวอย่างที่หลอมละลายจะถูกทำให้เย็นลงและแยกส่วนต่าง ๆ ออกมา จากนั้นจึงทำการวัดปริมาณทองที่ได้
การใช้หินทดลอง (Touchstone): ใช้หินที่มีพื้นผิวหยาบ ๆ เช่น หิน Basalt หรือหิน Silicified Slate นำทองมาขูดบนหิน จากนั้นนำสารละลายกรดไนตริก (Aqua Fortis) มาใช้ทดสอบว่าทองมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ทองคำแท้จะไม่ถูกกัดกร่อนด้วยกรดไนตริกแต่ทองคำที่มีสิ่งปลอมปนจะมีปฏิกิริยากับกรด


วิธีการทดสอบทองในปัจจุบัน
การใช้สารเคมี (Acid Test): การใช้ชุดทดสอบที่มีสารละลายกรดไนตริกและกรดไฮโดรคลอริกในสัดส่วนต่าง ๆ โดยนำทองมาขูดบนหินทดลองและหยดสารละลายกรดลงไป หากทองไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์ หากมีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่ามีส่วนผสมของโลหะอื่น ๆ
การใช้แม่เหล็กตรวจจับ (Magnetic Test): การใช้แม่เหล็กเป็นวิธีดูทองแท้อีกขั้นตอนหนึ่ง ทองคำแท้นั้นมีคุณสมบัติพิเศษที่แม่เหล็กไม่สามารถดูดได้ ไม่เพียงแต่ดูดไม่ติดแต่ทองจะไม่มีปฏิกิริยาใด ๆ กับแม่เหล็กเลย และหากทองมีการขยับแสดงว่าทองเหล่านั้นมีโลหะผสมอื่น ๆ ปะปนอยู่
การทดสอบด้วยเครื่อง X-Ray Fluorescence (XRF): วิธีนี้เป็นวิธีที่ทันสมัยและรวดเร็วที่สุด โดยใช้การวิเคราะห์ด้วย XRF หรือที่เรียกว่าฟลูออเรสเซนซ์รังสีเอ็กซ์ที่สะท้อนกลับมาซึ่งมีลักษณะเฉพาะ เพื่อวัดองค์ประกอบของธาตุชนิดต่าง ๆ ที่อยู่ในตัวอย่างทอง ซึ่งเครื่องมือ XRF จะประมวลผลในรูปแบบกราฟหรือรายงานที่สามารถอ่านค่าได้ วิธีนี้ให้ผลลัพธ์อย่างแม่นยำ ทำให้ไม่ทำลายตัวอย่างชิ้นงาน และปลอดภัยต่อผู้ใช้


คุณสมบัติที่ควรพิจารณาในการเลือกเครื่องทดสอบทองคำ
ความต้องการ (Demand): พิจารณาถึงปริมาณการใช้งานที่ต้องการ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ และเศษทองเพื่อการซื้อขาย การตรวจสอบคุณภาพในโรงงาน หรือการวิจัย และตั้งงบประมาณในการเลือกเครื่องทดสอบทองคำอย่างเหมาะสม
ความแม่นยำ (Accuracy): ควรเลือกเครื่องที่มีความแม่นยำสูงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ และตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนที่สามารถยอมรับได้จากสินค้า
ช่วงการทดสอบ (Testing Range): มีช่วงการทดสอบทองรูปพรรณหรือทองคำแท่งครอบคลุมเปอร์เซ็นต์ทองตั้งแต่ 9K – 24K มีความคลาดเคลื่อนน้อย และสามารถตรวจสอบโลหะมีค่าชนิดอื่น ๆ ได้
ความสะดวกในการบำรุงรักษา (Maintenance): เลือกใช้เครื่องที่มีการบำรุงรักษาง่าย และมีการบริการที่สามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำได้ดี
บริการหลังการขาย (After Sale Service): ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่มีการบริการหลังการขายที่ดี มีการรับประกันสินค้า สามารถให้ความช่วยเหลือได้รวดเร็ว
ทดสอบการใช้งาน (Testing Usage): ควรทดสอบการใช้งานเครื่องทดสอบทองก่อนตัดสินใจ ตรวจสอบว่าเครื่องสามารถให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่

Gold Testing Machine Buying Guide คู่มือในการเลือกซื้อเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์ทอง

ไอโมด พลัส ขอนำเสนอคู่มือการเลือกซื้อเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์ทองที่ช่วยประกอบการตัดสินใจของลูกค้า ดังต่อไปนี้

1. Accuracy and Precision ความแม่นยำและความเที่ยงตรง

เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์ทองซึ่งจะต้องให้ผลการเช็คอย่างแม่นยำและเที่ยงตรง เครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์ทองจำเป็นต้องใช้หัววิเคราะห์ที่มีคุณภาพสูง สามารถระบุองค์ประกอบของทองคำและโลหะมีค่าอื่นๆได้อย่างถูกต้อง โดยใช้การทดสอบด้วยเทคโนโลยีฟลูออเรสเซนซ์รังสีเอ็กซ์ (XRF) ทำให้ไม่ทำลายตัวอย่างชิ้นงาน และปลอดภัยต่อผู้ใช้

2. Technology เทคโนโลยีที่ทันสมัย

เครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์ทองใช้การวิเคราะห์ด้วย XRF หรือที่เรียกว่าฟลูออเรสเซนซ์รังสีเอ็กซ์เพื่อวัดองค์ประกอบของธาตุชนิดต่างๆ เนื่องจากมีความน่าเชื่อถือ รวดเร็ว และมีความแม่นยำสูง

3. User Interface อินเทอร์เฟซในการใช้งาน

ควรเลือกเครื่องที่มีอินเทอร์เฟซ (Interface) เพราะต้องเชื่อมต่อกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลซึ่งกันและกันได้ มีจอแสดงผลที่อ่านค่าต่างๆอย่างชัดเจน ป้องกันข้อผิดพลาดจากผู้ใช้งาน โดยเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์ทองใช้การวิเคราะห์ด้วย XRF แบบตั้งโต๊ะพร้อมหน้าจอสัมผัสมี User Interface ที่ง่ายต่อการใช้งาน ไม่ซับซ้อน และสะดวกสบาย  

4. Portability สะดวกในการพกพา

เครื่องทดสอบแบบพกพาหรือแบบตั้งโต๊ะตอบโจทย์การใช้งาน สามารถนำไปทดสอบได้ทุกสถานที่ ด้วยน้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด ง่ายต่อการพกพา และเหมาะสำหรับการพกพาไปตรวจเช็คเปอร์เซ็นต์ทอง เช่น เหมืองทองคำ หรือเครื่องแบบตั้งโต๊ะเหมาะสำหรับสำนักงาน และร้านทอง 

5. Testing Range ช่วงการทดสอบ

มีช่วงการทดสอบทองรูปพรรณหรือทองคำแท่งครอบคลุมเปอร์เซ็นต์ทองตั้งแต่ 9K – 24K มีความคลาดเคลื่อนน้อย และสามารถตรวจสอบโลหะมีค่าชนิดอื่นๆได้ 

6. Safety Features มาตรการความปลอดภัย

สำหรับเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์ทองมีมาตรฐานความปลอดภัย เพราะมีการออกแบบโครงสร้างแบบระบบปิดเพื่องป้องกันการสัมผัสรังสีเอ็กซ์

7. Analysis Speed ความเร็วในการวิเคราะห์

ในธุรกิจที่มีปริมาณการทดสอบสูงความเร็วในการวิเคราะห์ถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์ทองของไอโมด พลัส ใช้เวลาในการวิเคราะห์เพียง 1 นาที

8. Brand Reputation and Support ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ 

เนื่องจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำ หรือการบริการ จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า เช่น Amptek เป็นบริษัทที่ผลิตหัววิเคราะห์เครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์ทอง ซึ่งได้รับการยอมรับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เป็นผู้นำระดับโลกในการออกแบบและผลิตเครื่องมือนิวเคลียร์ที่ล้ำสมัยสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือวัดด้วยรังสีเอกซ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ โดยมีมาตราฐานจากสหรัฐอเมริกา

และทั้งหมดนี้คือคู่มือในการช่วยให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์ทองที่ตรงตามความต้องการต่อการใช้งานได้อย่างเหมาะสม