ไอโมด พลัส ขอนำเสนอคู่มือการเลือกซื้อเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์ทองที่ช่วยประกอบการตัดสินใจของลูกค้า ดังต่อไปนี้

1. Accuracy and Precision ความแม่นยำและความเที่ยงตรง

เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์ทองซึ่งจะต้องให้ผลการเช็คอย่างแม่นยำและเที่ยงตรง เครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์ทองจำเป็นต้องใช้หัววิเคราะห์ที่มีคุณภาพสูง สามารถระบุองค์ประกอบของทองคำและโลหะมีค่าอื่นๆได้อย่างถูกต้อง โดยใช้การทดสอบด้วยเทคโนโลยีฟลูออเรสเซนซ์รังสีเอ็กซ์ (XRF) ทำให้ไม่ทำลายตัวอย่างชิ้นงาน และปลอดภัยต่อผู้ใช้

2. Technology เทคโนโลยีที่ทันสมัย

เครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์ทองใช้การวิเคราะห์ด้วย XRF หรือที่เรียกว่าฟลูออเรสเซนซ์รังสีเอ็กซ์เพื่อวัดองค์ประกอบของธาตุชนิดต่างๆ เนื่องจากมีความน่าเชื่อถือ รวดเร็ว และมีความแม่นยำสูง

3. User Interface อินเทอร์เฟซในการใช้งาน

ควรเลือกเครื่องที่มีอินเทอร์เฟซ (Interface) เพราะต้องเชื่อมต่อกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลซึ่งกันและกันได้ มีจอแสดงผลที่อ่านค่าต่างๆอย่างชัดเจน ป้องกันข้อผิดพลาดจากผู้ใช้งาน โดยเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์ทองใช้การวิเคราะห์ด้วย XRF แบบตั้งโต๊ะพร้อมหน้าจอสัมผัสมี User Interface ที่ง่ายต่อการใช้งาน ไม่ซับซ้อน และสะดวกสบาย  

4. Portability สะดวกในการพกพา

เครื่องทดสอบแบบพกพาหรือแบบตั้งโต๊ะตอบโจทย์การใช้งาน สามารถนำไปทดสอบได้ทุกสถานที่ ด้วยน้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด ง่ายต่อการพกพา และเหมาะสำหรับการพกพาไปตรวจเช็คเปอร์เซ็นต์ทอง เช่น เหมืองทองคำ หรือเครื่องแบบตั้งโต๊ะเหมาะสำหรับสำนักงาน และร้านทอง 

5. Testing Range ช่วงการทดสอบ

มีช่วงการทดสอบทองรูปพรรณหรือทองคำแท่งครอบคลุมเปอร์เซ็นต์ทองตั้งแต่ 9K – 24K มีความคลาดเคลื่อนน้อย และสามารถตรวจสอบโลหะมีค่าชนิดอื่นๆได้ 

6. Safety Features มาตรการความปลอดภัย

สำหรับเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์ทองมีมาตรฐานความปลอดภัย เพราะมีการออกแบบโครงสร้างแบบระบบปิดเพื่องป้องกันการสัมผัสรังสีเอ็กซ์

7. Analysis Speed ความเร็วในการวิเคราะห์

ในธุรกิจที่มีปริมาณการทดสอบสูงความเร็วในการวิเคราะห์ถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์ทองของไอโมด พลัส ใช้เวลาในการวิเคราะห์เพียง 1 นาที

8. Brand Reputation and Support ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ 

เนื่องจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำ หรือการบริการ จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า เช่น Amptek เป็นบริษัทที่ผลิตหัววิเคราะห์เครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์ทอง ซึ่งได้รับการยอมรับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เป็นผู้นำระดับโลกในการออกแบบและผลิตเครื่องมือนิวเคลียร์ที่ล้ำสมัยสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือวัดด้วยรังสีเอกซ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ โดยมีมาตราฐานจากสหรัฐอเมริกา

และทั้งหมดนี้คือคู่มือในการช่วยให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์ทองที่ตรงตามความต้องการต่อการใช้งานได้อย่างเหมาะสม