การวิเคราะห์ทองด้วยระบบ X-Ray Fluorescence (XRF) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์และองค์ประกอบทางเคมีของทองคำ โดยอาศัยหลักการของการกระตุ้นอะตอมด้วยรังสีเอ็กซ์ ซึ่งจะทำให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานในรูปของรังสีฟลูออเรสเซนซ์ที่มีความยาวคลื่นเฉพาะตัว ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบและปริมาณของธาตุต่าง ๆ

ข้อดีของระบบ X-Ray Fluorescence (XRF)

1. มีความแม่นยำสูง XRF สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและความบริสุทธิ์ของทองคำได้อย่างแม่นยำมาก เนื่องจากเป็นการวัดค่าความยาวคลื่นของรังสีที่ปลดปล่อยออกมาจากแต่ละธาตุโดยตรง

2. การวิเคราะห์ที่รวดเร็ว กระบวนการวิเคราะห์ด้วย XRF ใช้เวลาเพียง 1 นาที ช่วยประหยัดเวลาและความสะดวกในการตรวจสอบทองคำ และโลหะผสมอื่น ๆ

3. ไม่ทำลายตัวอย่างชิ้นงาน XRF เป็นวิธีการวิเคราะห์แบบไม่ทำลาย ไม่ต้องนำตัวอย่างชิ้นงานมาละลายหรือทำปฏิกิริยาเคมี ทำให้ตัวอย่างชิ้นงานสามารถนำกลับมาใช้งานได้หลังการวิเคราะห์

4. สามารถตรวจจับและวิเคราะห์ครอบคลุมหลายธาตุทั้งธาตุหลักและธาตุเจือปน ช่วยให้ทราบองค์ประกอบอย่างครบถ้วน

5. ใช้ปริมาณตัวอย่างชิ้นงานเพียงเล็กน้อยในการวิเคราะห์ด้วย XRF เหมาะสำหรับงานที่มีตัวอย่างจำกัด

6. ใช้งานสะดวกมีขนาดกะทัดรัด สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ง่าย และการใช้งานก็ปลอดภัยหากมีการป้องกันอันตรายจากรังสีอย่างเหมาะสม

ข้อดีเหล่านี้ทำให้ระบบ XRF เป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมในการวิเคราะห์ทองคำและโลหะผสมอื่น ๆในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ เพื่อตรวจสอบคุณภาพและช่วยป้องกันการสอดไส้ทองปลอมผสมโลหะปนมา