IMODE Co.,Ltd.

บริษัทไอโมด จำกัด เริ่มกิจการเมื่อปีพ.ศ.2550 ด้วยงานบริการรับยิงเลเซอร์บนโลหะ และรับชุบเครื่องประดับ ที่อาคารบีไอเอส ถนนมเหสักข์ และเปิดสาขาที่นิคมอัญธานี ต่อมาได้ขยายธุรกิจมาเป็นผู้ให้บริการและจำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น เครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจน ที่ใช้สำหรับเชื่อมประกอบชิ้นงาน เครื่องไนโตรเจน ใช้ในงานหล่อและงานฉีดเทียน เครื่องเชื่อมเลเซอร์ ใช้สำหรับซ่อมตามด และประกอบชิ้นงาน เครื่องเลเซอร์แกะสลัก สำหรับทำตารสัญลักษณ์สินค้า เครื่องชุบทั้งระบบเล็กและใหญ่ สำหรับชุบชิ้นงานเครื่องประดับ ทั้งนี้บริษัทฯยังจัดจำหน่าย อัลลอยทั้งแบบผสม และหล่อตรง น้ำยาชุบ ซิลิโคนแผ่น และซิลิโคนเหลว เป็นต้น ทั้งนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาให้กับลูกค้า รวมถึงการวิเคราะห์แก้ปัญหา เพราะเป้าหมายของเราคือ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าNews , Activity

Bangkok Gems and Jewelry Fair 61th

 Bangkok Gems and Jewelry Fair วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2018 พบกันที่บูทไอโมด สินค้าใหม่ นวัตกรรมใหม่ พร้อมทั้งการเปิดตัวของผลิตภัณฑ์ใหม่ ข้อเสนอใหม่ๆ แล้วพบกันที่

Contact From